I gästhamnen gäller endast drop-in, inga bokningar görs för hamnplats.

Position:
Sjökort 414
65°30,45 N 22°21,13 E
Djup: 2,5 – 3,5 m

I gästhamnen finns 45 platser, alla med flytbommar. Platserna varierar från 2,5 – 4,5 meter.

Priser: 80 – 100 kr beroende på vilken plats man ligger på.

Dygn: 100 – 160 kr. Dygnet räknas från 12.00 – 12.00

Som hamngäst har ni tillgång till landström, vatten och WC
Gratis bastu och dusch kl 11.00 – 16.00
kl 17.00 – 21.00 kan bastun bokas för 150 kr/timme via vår hemsida.

 

Klubbviken äger rätt att avvisa gäster som inte följer våra regler och som stör andra.

Regler:

1. Tyst i hamnen från kl 23.00.

2. Kasta inte skräp i hamnen, gäller hela området.

 

Välkommen!